يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

چهارمین موضوع از مبحث دستاوردهای اردو «شناخت نسبت به خدا» می باشد.
حجت الاسلام صالحی مطالب مفیدی را در این زمینه بیان می نماید.

ارتباط در ایتا