دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

برای اینکه یک واقعه تاریخی را بیان کنیم باید با دقت در مورد آن مطالعه و ارزیابی کاملی داشته باشیم،مخصوصا اگر آن واقعه درباره ی اولیای الهی و مراثی و عزای آنها باشد لزوما باید صحیح و درست بیان شود.
اصول روضه خوانی
۱. مراجعه به کتابهای معتبر

برای اینکه یک واقعه تاریخی را بیان کنیم باید با دقت در مورد آن مطالعه و ارزیابی کاملی داشته باشیم،مخصوصا اگر آن واقعه درباره ی اولیای الهی و مراثی و عزای آنها باشد لزوما باید صحیح و درست بیان شود، و هم کیفیت اتفاق آن به صورت حقیقی بدون تحریف ذکر گردد تا موجب اجحاف در حق اولیای الهی نباشد.لذا باید به کتب تاریخی دقیق و موثقی مراجعه کرد.کتابهایی مثل:
الف. «اللهوف» سید بن طاووس
ب. منتهی الآمال،نفس المهوم،بیت الاحزان،انوارالبهیه از محدث قمی
ج.‌ ارشاد: شیخ مفید

۲. نقل  صحیح  واقعه تاریخی

گاهی بخاطر عدم مطالعه کافی و یا دقت لازم در نقل مطالب،نکاتی بیان می شود که خالی از اشکال نیست.
صرف شنیدن و اتکاء بر قول یک شخص مداح یا عالمی برای نقل روضه کافی و صحیح نیست.

۳. تاثیر پذیری از ذکر مصیبت

ذکر مصیبت و ایجاد فضای معنوی باید در راستای ارشاد و تبلیغ و هدایت معنوی رهنمون شود ،لازم است که گوینده عامل و نسبت به بیان و درک روضه تامل داشته باشته باشد و از تاثیرپذیری واقعی روضه و ذکر مصیبت بهره مند شود،تا بتواند هم خود و هم دیگران را در این مسیر معنوی ارشاد و هدایت کند، صرف گفتن با صوت زیبا مقصود و هدف اصلی این سیره نیست.

منبع:

۱.اسلامی فر،جعفر،آداب سخن وسخنوری،ص ۱۷۹ـ۱۹۴،مشعر،سوم،۱۳۹۰،تهران.

 

ارتباط در ایتا