دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

یکی از شیوه های جالب وجذاب قصه گویی با روش خلاق گونه است به این صورت که ما فقط گوینده نباشیم بلکه در ضمن قصه از کودک بخواهیم آن را ادامه دهد کمکشان کنیم تا در ادامه دادن آن از خیالات و هنر خود آزادانه استفاده کنند و خودشان قصه را به پایان برسانند.
ارتباط صحیح در تبلیغ
ج: شیوه های فنی و ساختاری
۱.‌ درک موقعیت سنی

بی شک فردی در هنر ارتباط قوی و موفق است که ادبیات هر قومی را بداند وبا آنها آشنا باشد ودر انتخاب جمله ها و واژه ها دقت لازم را بکار گیرد و احساس مخاطب را درک کند و متناسب با آن سخن بگوید سبک سخن گفتن با کودک خیلی سطحی و مقدماتی است و نباید از واژگان سخت و دور از ذهن استفاده کرد پس باید با کودک متناسب با سطح درک و فهم او سخن گفت،به عنوان مثال :
الف : موضوعات متناسب با کودکان۱۲ـ۷ساله عبارتند از:
در مورد دوستان،پدر و مادر،همسایگان،مربیان،سلام،خداحافظی،بازی،نظم،خدا و طبیعت،ادب واحترام،قرآن،مهمان،داستان های اعتقادی ،شوخی،دوستی ،انتخاب دوستان خوب،آفت های دوستان بد،حجاب،عفاف،پرخاشگری،شکر و سپاس گزاری استفاده ی صحیح از و قت،الگوها و برترین ها،بدی ها و خوبی ها و.....
ب: بکارگیری موضوعات با نشاط
ج: روی نیاوردن به موضوعات اضطراب آور
د: عدم استفاده از کلمات دشوار

۲. قصه گویی خلاق

یکی از شیوه های جالب وجذاب قصه گویی با روش خلاق گونه است به این صورت که  ما فقط گوینده نباشیم بلکه در ضمن قصه از کودک بخواهیم آن را ادامه دهد کمکشان کنیم تا در ادامه دادن آن از خیالات و هنر خود آزادانه استفاده کنند و خودشان قصه را به پایان برسانند.

۳. بازی

به طور کلی بازی برای همه ی بچه ها ،چه کوچک چه بزرگ لذت بخش و شیرین است ما می توانیم از این فرصت استفاده کنیم به عنوان مثال می توان از طریق بازی آنها را با محیط آشنا کنیم یا مهارت تحصیلی یا راه استفاده از اندامها و احترام به آنها را آموزش دهیم حتی می توان در ضمن بازی روش ایجاد رابطه ی صحیح اجتماعی و انسانی و دوستانه را آموزش داد البته ناگفته نماند که بازی های کودکان باید متناسب با سن و درک و فهم آنها باشد.مثلا برای نوجوانان مسابقات فوتبال یا بازی های فکری جذابیت بیشتری دارد.

۴. تشویق و تنبیه

تشویق و تنبیه یکی و نوجوانان از مهم ترین روش های تربیتی بشمار می رود با این روش می توان از رفتارهای مثبت و درست حمایت کرد و او را به انجام آنها ترغیب کرد در نتیجه کودک با اعتماد بنفس بیشتری به رفتار صحیح خود ادمه می دهد.برای تنبیه محومیت یا محدودیت می تواند روش مطلوبی باشد و بهترین اثر را بگذارد.

 

منبع:

۱.شیوه های معاشرت مبلغ با کودکان ص۱۱۰ـ۱۳۸

 

ارتباط در ایتا