دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ /۴ ذو القعدة ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار امام خمینی و عزاداری امام حسین(ع)

نرم افزار امام خمینی و عزاداری امام حسین(ع)

عناوین اصلی کتاب شامل:

نظرات انحرافی نسبت به فرهنگ عاشورا؛
اوج ضدیت با فرهنگ عاشورا؛
نمونه اعلای توجه امام خمینی به فرهنگ عاشورا؛
توسل به امام فقید برای احیای فرهنگ عاشورا؛
پاسخ قاطع امام خمینی؛
روضه و گریه، اسلام را حفظ کرده است؛
تداوم فرهنگ عاشورا توسط امام فقید؛
و...

ارتباط در ایتا