يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

دراین ویدئو ادامه مباحث مدیریت در اردو، توضیح داده می شود. موضوعاتی از قبیل؛ «برنامه ریزی قبل، بعد و حین اردو، انتخاب و گزینش همکاران و همراهان». حجت الاسلام صالحی توضیحات مفیدی در این زمینه ارائه می کنند.

ارتباط در ایتا