يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

در ادامه مباحث روش اردو داری، نوبت به موضوع «گروه بندی و سازماندهی افراد در اردو» رسیده است که باید قبل از هرکاری در اردو مانند اسکان، تغذیه،... صورت پذیرد.
همچنین، فوائد گروه بندی در اردو ذکر می شوند. این فوائد عبارتند از: «تقسیم کار و مسئولیت در اردو، بروز فرافکنی و شناخت بیشتر، برانگیختن حس تعاون و همکاری، کنترل و درمان افراد قانون گریز و پیش فعال»
حجت الاسلام صالحی در مورد این مباحث توضیحات مفیدی ارائه می کند.

ارتباط در ایتا