يكشنبه ۲۸ دى ۱۳۹۹ /۳ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

نرم افزار امام رضا(ع) و ایران

امام رضا(ع) و ایران

عناوین اصلی کتاب شامل:

 ایران در دوره نخستین خلافت عباسی و چگونگی اداره ولایات آن در آستانه ورود امام رضا علیه السلام به مرو؛
اوضاع خراسان در آستانه ورود امام رضا علیه السلام به ایران؛
خلافت مأمون و قیامهای علویان؛
ولایتعهدی امام رضا علیه السلام و بازتاب حضور ایشان در ایران؛
سخن پایانی (نتیجه)؛
پاورقی