سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ /۲۰ صفر ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام عسکری(ع)

بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به امام عسکری(ع)

عناوین اصلی کتاب شامل:

فصل اول تفسیر مأثور و اعتبار آن ؛
فصل دوم میزان ارزیابی و اعتبار تفاسیر مأثور؛
فصل سوم بررسی شرایط حاکم بر عصر امام عسکری علیه السّلام و نقش راهبردی آن حضرت ؛
فصل چهارم معرفی تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السّلام ؛
فصل پنجم بررسی سندی و طریق شیخ صدوق به تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السّلام ؛
و...

ارتباط در ایتا