دوشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۱ /۲۱ شوال ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار زنان اسوه - فاطمه زهرا سلام الله علیها

زنان اسوه - فاطمه زهرا سلام الله علیها

عناوین اصلی کتاب شامل:

 آشنایی با زندگی شخصی و خانوادگی فاطمه (علیها السلام)؛
جایگاه حضرت فاطمه (علیها السلام)؛
ازدواج حضرت فاطمه (علیها السلام)؛
حضرت فاطمه (علیها السلام) در عرصه سیاست و اجتماع؛
جلوه هایی از شخصیت حضرت فاطمه (علیها السلام)

ارتباط در ایتا