شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ /۱۶ ربيع الأول ۱۴۴۳

مسیر

سرمقاله
در مورد مسأله محرم و عاشورا، باید بگویم که روح نهضت ما و جهت گیری کلی و پشتوانه پیروزی آن، همین توجه به حضرت ابی عبدالله(ع) و مسائل مربوط به عاشورا بود. شاید برای بعضی ها، این مسأله ...

منبع: پیام مبلغ، شماره ۶

ارتباط در ایتا