شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱ /۲۲ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

در سخنرانی دو چیز لازم است :
۱. خوب سخن گفتن؛
۲. سخنِ خوب گفتن.

خوب حرف زدن : يعني صنعت، يك كسي بلد باشد سخنور باشد راه‌ هاي جذب مخاطب را بداند.
و دوم : حرف خوب بزند يعني منابعش خوب باشد.
در بخش اول دو كار براي همه ما لازم است:
۱. شركت در همين جلسات به نظرم اين جلسات از مطالعه كتاب‌ هاي موجود در اين زمنيه مؤثرتر است.
كتاب هم خوب است مرحوم آقاي فلسفي در همين مسجد اعظم شايد ۲۰ سال پيش ايشان از طرف دفتر تبليغات فن سخنوري مي گفتند كه بعداً با همين عنوان چاپ شد و نوارهايش هم موجود است.
۲. تمرين:
مثال بزنم اگر كسي مي‌ خواهد رانندگي ياد بگيرد بايد سه كار انجام دهد:
۱. امتحان آيين نامه؛
۲. امتحان شهري؛
۳. خود رانندگي.
كسي كه مي‌ خواهد راننده بشود بايد امتحان آيين نامه بدهد و امتحان شهر هم بدهد و در شهر هم رانندگي بكند.
اين جلسات مثل جلسات آيين نامه است. اين‌ ها آيين نامه است يك فرمول است و مهمتر از اين‌ ها امتحان شهر است.
بنده تقاضا دارم اين جلسات را اگر ادامه دارد حتماً شركت نماييد اگر نه (قديم‌ ها رسم بود الآن نمي‌ دانم ۵ الي ۱۰ نفر مي‌ شدند ـ اصلاً‌ سخنراني از آنجا شروع مي‌ شد ـ در مدرسه‌ ها در حجره‌ ها يك نفر سخنراني مي‌ كرد دوستانش گوش مي‌ كردند و انتقاد مي‌ كردند خيلي هم مؤثر بود)
اگر اينطور باشد خوب است و يك نفر باشد كه واردتر باشد اين امتحان شهر از امتحان آيين نامه بالاتر است اين را حتماً داشته باشيد.
و مرحله سوم : خود رانندگي است انسان تا وارد اين وادي نشود به هر ترتيب سختي‌ ها، مشكلات، گرفتاري‌ ها است ولي من به شما عرض مي‌ كنم اگر كسي تنها با آيين نامه راننده شد اين جلسات هم كافي است. اگر نه، نه. در حالي كه قطعاً كافي نيست.

ارتباط در ایتا