يكشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ /۱۶ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

مقام معظم رهبری در ۱۳ اردیبهشت ۹۵ در جمع معلمان و فرهنگیان فرمودند: "بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشان این دستگاه ها را قبضه کرده اند. ما چرا نمی کنیم؟ چرا حواسمان نیست؟ چرا رها می کنیم این فضای [مجازی] غیرقابل کنترل و غیرمنضبط را؟ مسئولند، یکی از مسئولین هم همین ها هستند؛ دستگاه وزارت ارتباطات است."

ارتباط در ایتا