مسیر

سیدغلامحسین حسینی بلخایی
در عصر پیشرفت اطلاعات، که جهان را با این وسعت به صورت دهکده ای درآورده است، امپریالیسم جهانی به رهبری آمریکا و همیاری صهیونیسم برنامه ریز و کارکشته، با بهره گیری از تکنولوژی مدرنی که در...

منبع: سفیر

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۴۳۴.pdf۷۲۴.۲۹ کیلوبایت

نظرات

عالی