مسیر

در گفتگو با دکتر احمد واعظی استاد دانشگاه کمبریج انگلستان مطرح شد:
حضور و درخشش اندیشمندان و صاحبنظران ایرانی در مجامع علمی بین المللی علاوه بر گسترش فرهنگ و معارف اسلامی، می تواند زمینه مساعدی برای معرفی استعدادهای جوانان ایرانی در عرصه های مختلف علمی باشد. دکتر احمد واعظی یکی از اندیشمندانی ...

منبع: سفیر، پیش شماره اول

فایل ضمیمه: 
پیوستاندازه
PDF icon ۴۳۸.pdf۳۱۹.۲۸ کیلوبایت