دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸ /۱۸ ربيع الثاني ۱۴۴۱

مسیر

چرا اسلام فاصله طبقاتی را پذیرفته ؟

دریافت ویدئو

شاید اصلا سوال شود که اصلا چرا باید فقیر و ثروتمند در جامعه باشند که حالا ثروتمندان به فقرا زکات و خمس بدهند ؟ بلکه باید همه ی افراد جامعه در یک سطح باشند ؟ چرا اسلام این فاصله طبقاتی را پذیرفته و به خاطر آن حکم به دادن خمس و زکات را داده است ؟