پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰ /۱۵ صفر ۱۴۴۳

مسیر

استاد قرائتی به تببیین دو مسئله ای که در جامعه ما نیاز به تبلیغ دارد پرداختند و گفتند این دو مسئله باید بین مردم حل بشود و آنها را آگاه کرد.

ارتباط در ایتا