پنجشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۱ /۷ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

دریافت ویدئو

بعضی وقت ها دانش آموزان می پرسند که وقتی ما زیر خاک دفن شدیم و می پوسیدیم چطور خدا ذرات اجسام تمامی انسانها از
آدم تا قیامت رو در قیامت جمع می کند ؟ ... / استاد قرائتی با یک مثال به مشک شیر که کره و روغن ساخته می شود به این سوال پاسخ می دهد.

ارتباط در ایتا