دوشنبه ۱۳ تير ۱۴۰۱ /۴ ذو الحجة ۱۴۴۳

مسیر

دریافت ویدئو

کشاورز های کلان رو در یک جلسه ای دعوت کردیم و اهمیت زکات رو گفتیم ... یک کشاورز پاشد چنان منو ضایع کرد که ... / من تا الان ۷۲  بار ضایع شدم ، نوشتم که کتابش کنم تا شما آگاه بشید و مثل من ضایع نشید و براتون تجربه باشه ... / اومدم به مقام معظم رهبری گفتم که یک کشاورزی منو ضایع کرد و خود آقا گفتند که حق با کشاورز است...

ارتباط در ایتا