مسیر

موثر بودن اینترنت ملی در کاستن از آسیب های فضای مجازی

من و همسرم که دکترای روانشناسی بالینی دارد ، هر دو در یک مرکز مشاوره زوج درمانی می کردیم ، یعنی زناشویی درمانی ؛ چون هیچ وقت هیچ زنی حاضر نمی شود که پیش یک مردی مشاوره مشکلات جنسی اش را بگیرد... به همین دلیل همسرم کمک کار من در این مرکز مشاوره بود... یک روزی خانم بنده به من مطلبی گفت : که ای کاش کشور ما این فضای مجازی را فیلتر می کرد... بله اینترنت ملی می تواند کمک به کاهش آسیب های فضای مجازی بکند...

دانلود حجم
دریافت فایل ۱۰.۵۶ مگابایت