دوشنبه ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ /۱۲ شعبان ۱۴۴۱

مسیر

تضعیف اعتقاد مهدویت و ارزش های انقلاب در فضای مجازی

دریافت ویدئو

انکار امامت و تحریف ظهور حضرت مهدی (ع) یکی از منکرات دیگر است.
بازی، فیلم و متن های مختلفی با شبهات مختلفی مطرح می کنند که فرد مسلمان قیام آخرالزمان را به کل فراموش کند.
کار کردن علیه ارزش های انقلاب یکی دیگر از منکرات است.
آقای پناهیان گفتند دشمنان فیلمی درست کردند درباره ی فردی که استکبارستیز بوده در غرب و با آمریکا و طاغوت و صهیونیسم دشمن بوده؛ خود سازمان سیاه فیلم آن را درست کرده است و در ظاهر انگار مخالفتی ندارند؛ ولی در آخر به بیننده القا می شود که اگر شخصی هم مانند این شخص ظهور کند و بخواهد جامعه را اصلاح کند؛کاری از دستش بر نمی آید و در نهایت او را شهید می کنیم؛ یعنی حس یاس و ناامیدی را در بین مسلمانان ایجاد می کنند.