مسیر

حجت الاسلام والمسلمین روستاآزاد:
ما در شرایط امروز باید به سمتی حرکت کنیم که توان تبلیغی حوزه و روحانیت در عرصه های نوینی چون فضای مجازی و شبکه های اجتماعی روز به روز تقویت شود.

به گزارش بلاغ به نقل از خبرگزاری حوزه حجت الاسلام والمسلمین سعید روستا آزاد در گفتگو با این خبرگزاری با تأکید بر تقویت حضور طلاب در فضای مجازی، ابراز داشت: ما در شرایط امروز باید به سمتی حرکت کنیم که توان تبلیغی حوزه و روحانیت در عرصه های نوینی چون فضای مجازی و شبکه های اجتماعی روز به روز تقویت شود؛ البته به لطف الهی در سال های اخیر به ویژه در دفتر تبلیغات اسلامی، اقدامات خوبی در این راستا انجام شده که باید این برنامه ها توسعه یافته و ما به نقطه مطلوب در این باره برسیم.
وی همچنین با بیان این که تاکنون گروه های متعددی در عرصه های رسانه ای از جمله فضای مجازی، رسانه مکتوب و نیز گروه های هنری در مجموعه معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی ساماندهی شده اند، افزود: موفقیت های خوبی نیز از سوی همین گروه ها به ویژه در حوزه تبلیغ مجازی حاصل شده که نشان دهنده اهمیت فعالیت مضاعف در این عرصه از سوی حوزه و نهادهای تبلیغی آن می باشد.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان این که در حال حاضر ۴۰۰ گروه تبلیغی تحت اشراف و حمایت دفتر تبلیغات اسلامی فعال هستند، گفت: اساساً ایجاد گروه تبلیغی به معنای ایجاد فرهنگی است که در آن همکاری، تعامل و مشارکت ارزش خاصی پیدا می کند و طبعاً اندیشه ها، برنامه ها، تصمیمات و فعالیت های تبلیغی در این صورت، خروجی و نتیجه بهتری به همراه خواهد داشت که در همین راستا و با همین هدف یکی از برنامه های جدی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات، حمایت مادی و معنوی از این گروه های تبلیغی است.
وی اضافه کرد: تاکنون حدود ۲ هزار و ۳۰۰ مبلغ عرصه های نوین از سوی اداره کل تبلیغ نوین دفتر تبلیغات، شناسایی و گزینش شده و به فعالیت مشغول هستند.
معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی همچنین گفت: شاید به زعم برخی، فضای جدید عرصه های تبلیغی متناسب با شئون طلبگی نیست؛ اما به نظر ما این دیدگاه غلط است؛ چراکه امروز یکی از بسترهای اصلی تبلیغ، همین فضاهای نوین و شبکه های اجتماعی است که ما به عنوان حوزه و روحانیت نمی توانیم از آن ها غافل شده و به راحتی از کنار این ظرفیت عظیم تبلیغی عبور کنیم