مسیر

حجت الاسلام قطبی
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تبیین کرد:
در سال های اخیر بیشتر تأکید شده است که مطبوعات محلی و استانی توسعه یابد و بر همین اساس تعداد نشریات محلی فزونی یافته است، لیکن آنچه مهم است استراتژی هایی است که می تواند مطبوعات و نشریات محلی را تقویت نماید.

به گزارش بلاغ به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی به مناسبت روز خبرنگار یادداشتی را در اختیار این نشریه قرار داده است که در ذیل می خوانیم:
مطبوعات را به عنوان رکن اساسی در دموکراسی بر می شمارند و به عنوان حلقه وصل جامعه و حاکمیت از آن یاد می کنند. در سال های اخیر بیشتر تأکید شده است که مطبوعات محلی و استانی توسعه یابد و بر همین اساس تعداد نشریات محلی فزونی یافته است، لیکن آنچه مهم است استراتژی هایی است که می تواند مطبوعات و نشریات محلی را تقویت نماید.
در این جا برخی راهبردها و استراتژی هایی که موجب رشد و تقویت مطبوعات محلی می شود را برمی شماریم:
۱.توالیِ معکوس: این که مطبوعات محلی در ادامه مطبوعات ملی قرار بگیرند برای مطبوعات محلی خاصیتی ندارد بلکه باید اخبار و مطالب از مطبوعات محلی به مطبوعات ملی کشیده شود و مطبوعات محلی کانون تولید داده های اطلاعاتی و محتوایی برای مطبوعات ملی بشوند. تنها در این
صورت است که می توان به آینده مطبوعات محلی امیدوار بود.
۲. تقویت بنگاه های مطبوعاتی: یکی از روش هایی که می تواند قوام اقتصادی و اجتماعی مطبوعات را به دنبال داشته باشد، تبدیل شدن به بنگاه های مطبوعاتی است به گونه ای که مطبوعات باهم ارتباط سیستمی یافته و در قالب شرکت های مادرتخصصی، وزن اجتماعی و اقتصادی خود را افزایش دهند. این امر می تواند هم افزایی بین مطبوعات را بیشتر کرده و ضریب تأثیر آن ها را افزایش دهد.
۳. تقویت نقش تحلیل گری: اطاع رسانیِ صِرف نمی تواند قوامی برای یک نشریه محلی بوجود بیاورد بلکه مطبوعات می بایست از عرصه خبر پا را فراتر گذاشته و درعرصه های مستند، تحلیل و گفتمان سازی ورود جدی تری داشته باشند. در این صورت نقش تعیین کننده ای در جامعه خواهند داشت.
۴. تقویت هویت محلی و بومی: توجه به هویّت محلی و تمرکز بر تمایزات و امتیازات محلی یکی از مهم ترین عوامل قوام و ماندگاری مطبوعات محلی خواهد بود؛ آداب و رسوم، اسطوره ها، عادت واره ها و میراث ناملموس، شبکه های اقتصاد محلی، رویدادهای بومی، تولیدات، محصولات و خدمات محلی، دانش و نگرش های محلی و بومی، ارزشهای فرهنگی و اجتماعی محلی، سبک زندگی و بوم زیست های محلی از جمله ظرفیت های پنهانی است که رسانه های محلی با پرداختن به آنها به منبع ارزشمندی تبدیل خواهند شد.
۵. تخصصی شدن: از جمله راهبردهای اساسی در قوام و توسعه مطبوعات و نشریات محلی، رفتن به سَمت رشته ها و گرایش های تخصصی است. تخصصی شدن گاه به محدود شدن در یک موضوع است و گاه تمرکز بر گروه های اختصاصی مخاطبین و گاه با تمرکز بر عرصه های نوین و ویژه، در صورتی که یک نشریه گرایش و عرصه تخصصی به خود بگیرد مخاطبینِ علاقه مند به آن عرصه، احساس شخصی سازی با آن نشریه را خواهند داشت و با مطالعه آن نشریه خود را عضو قبیله تخصّصیِ رسانه می دانند و این موجب قوام یک نشریه خواهد بود.