مسیر

معرفی اجمالی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور

در سال ۱۳۶۸ تاسیس شده است و جزء مراکز زیر مجموعه دفتر رهبری است؛ به نهاد های دولتی و حوزوی وابستگی ندارد ولی بدنه مرکز از طلاب و مهندسین رشته های نرم افزار تشکیل شده است.
هدف اول مرکز این است که دسترسی به منابع علوم اسلامی را تسریع بخشد؛ هدف دوم جستجو و پیدا کردن مطلب در این منابع آسان شود و با دسته بندی، در وقت کاربر صرفه جویی شود.
نرم افزار های خوبی عرضه کردیم و در بستر اینترنت ۲۱ وبسایت داریم؛ مثل سایت نورمکس و ... ؛ نرم افزارهای اندرویدی نیز در حال تولید می باشد.

 

دانلود حجم
دریافت فایل ۲۰.۴۴ مگابایت