مسیر

تصاویر/ دیدار صمیمانه معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با جانباران دفاع مقدس