مسیر

مدیریت استرس در پوشش متضاد با دیگران

- برای فردی که پوشش لباسش در میان اطرافیان به دلیل اعتقادات شخصی متفاوت است (مثل یک دانشجوی چادری در میان دانشجویان مانتویی) باید این قاعده را مدنظر داشته باشد که دیگران به هزاران دلیل مجبور نیستند که شبیه او زندگی کنند یا لباس بپوشند و این شخص نیز آن قدر حقیر و ضعیف نیست که دست از اعتقادات و اندیشه هایش بردارد و خودش را همرنگ اطرافیان کند...

دانلود حجم
دریافت فایل ۸.۰۳ مگابایت