جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ /۱۴ محرم ۱۴۴۴

مسیر

پاورپوینت/ کتاب الله و عترتی یا کتاب الله و سنتی

پاورپوینت کتاب الله و عترتی یا کتاب الله و سنتی

محتوا :

> نقل مالک

> نقل بخاری، مسلم و سایر صحاح

> نظر علمای اهل سنت در ضعف و قوت سند

> عمل خلفا در قبال حدیث

> تضییع سنت رسول خدا (ص)

> اولین جمع کننده ی سنت که بود؟

> انتشار روایات دروغ به مرور زمان

> بحث در تعارض یا عدم تعارض این حدیث با سنت

 

ارتباط در ایتا