دوشنبه ۴ مهر ۱۴۰۱ /۲۹ صفر ۱۴۴۴

مسیر

پاورپوینت ۵۰ روش ساده براى علاقه مند كردن فرزند به مطالعه

 پاورپوینت 50 روش ساده براى علاقه مند كردن فرزند به مطالعه

محتوای پاورپوینت

*‌ بگذارید فرزندتان ببیند مطالعه می کنید

* تقسیم اطلاعات به دست آمده

* با صدای بلند بخوانید

* روزنامه را خانوادگی بخوانید

* خواندن بین نسلی

* با صدای بلند بخوانید

* با خانواده تبادل اطلاعات کنید

و....

ارتباط در ایتا