مسیر

پاورپوینت / انتظارات امام حسن مجتبی از شیعیان

پاورپوینت انتظارات امام حسن مجتبی از شیعیان

محتوا:

* خدامحوری

* فراگیری دانش

* اندیشیدن و تفکر

* تلاش و کوشش

* صبر و بردباری

* دقت در دوستیابی

موضوع نرم افزار: 

نظرات

خوب است