سه شنبه ۶ مهر ۱۴۰۰ /۲۰ صفر ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار ابن ابی العوجا و امام صادق(ع)

نرم افزار ابن ابی العوجا و امام صادق(ع)

نرم افزار ابن ابی العوجا و امام صادق(ع)

عناوین اصلی کتاب شامل:

پیشگفتار؛
مقدمه؛
عقاید ابن ابی العوجا؛
گفت وگوی امام صادق علیه السلام و ابن ابی العوجا؛
نتیجه؛
پاورقی
 

ارتباط در ایتا