مسیر

حوزه علمیه خواهران

مدیر کل امور تبلیغی: ظرفیت حوزه علمیه خواهران و نیز جامعه الزهرا در قم ظرفیتی است که در کمتراستانی وجود دارد که می توان با هم افزائی و همکاری از این ظرفیت ارزشمند در تبلیغ اعم از تخصصی و گروهی استفاده کرد.
آیت الله مکارم شیرازی
آیت الله مکارم شیرازی:
آیت‌الله مکارم شیرازی در دیدار مدیر و مسؤولان حوزه‌های علمیه خواهران، بر لزوم شناسایی و حمایت از نخبگان حوزوی تاکید کرد و گفت: امروز حوزه‌های علمیه خواهران به یک درخت تنومند تبدیل شده است.
استاد درس اخلاق حوزه علمیه خواهران؛
استاد درس اخلاق حوزه علمیه خواهران با بیان این که هر چیز که از حد اعتدال خارج شود دچار فساد می شود، گفت: نفس انسان و اخلاق حسنه بر چهار پایه استوار است که اگر از حد اعتدال خارج شود دچار فساد می شود.
گفت وگو با سهیلا قربانی، مدرس حوزه و دانشگاه
در کلام گرمش می توانستی نوعی نگرانی از عواقب بی توجهی به آفت هایی که امروزه هیأت های مذهبی بانوان را تهدید می کند و راه رشد و شکوفایی این گونه تشکل ها را سد کرده است، احساس کنی! می گفت که هیأت های مذهبی ...