يكشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ /۲۹ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

پیامک

اشعار ویژه شب پنجم محرم
مصحف ما، چه به هم ریختنت! وای عمو! چقَدَر تیر نشسته به تنت وای عمو! همۀ رختِ تو غارت نشده پاره شده بس كه یك پارچه با پا زدنت وای عمو!
اشعار شب پنجم محرم – روضه حضرت عبدالله بن حسن
از میان خیمه تا گودال … با سر آمده این برادر زاده که جای برادر آمده کیست این آزاده که پرواز دارد می کند کیست این آزاده … انگار از قفس در آمده
اشعار شب پنجم محرم الحرام
پا برهنه شد و به میدان زد داد میزد عمو رسیدم من دست من هست پس نبُر دیگر تیغِ زیر گلو ....رسیدم من
روضه حضرت عبدالله ابن حسن(ع)
در خیمه دیگر طاقت ماندن ندارم فرصت برای حرز گرداندن ندارم حتی دگر وقت رجز خواندن ندارم
اس ام اس و متن های کوتاه برای حضرت حر
مـن غرق در گناهم اي رحمت الهی بر حر روسیاهت کن از کرم نگاهی ازمن خطا و لغزش حسین جان حسین جان از تـو عطا و بخشش
اشعار و نوحه هایی در مدح و رثای حرّ بن یزید ریاحی
شبیه سایه به دنبال شاه می آمد ز شهر کوفه دمادم سپاه می آمد حسین معنی آزادی است، این حر بود که در محاصره ی اشک و آه می آمد
ارتباط در ایتا