دوشنبه ۲۹ دى ۱۳۹۹ /۴ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

مدیر کل تبلیغ عمومی:
حجت الاسلام کمال: تبلیغ تخصصی مکمل اعزام های عمومی در تعمیق باورهای دینی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین یحیی کمال

حجت الاسلام و المسلمین یحیی کمال مدیرکل تبلیغ عمومی در گفتگو با خبرنگار بلاغ گفت: اثر بخشی، توسعه و تعمیق باورهای دینی جامعه در گرو حمایت از توسعه، گسترش، استمرار اعزام مبلغان در طول سال و تثبیت آنان در منطقه خاص است. استمرار و تثبیت اعزام مبلغان توانمند در یک منطقه مشخص در طول سال، موجب توسعه و عمق بخشی به اعتقادات مردم و در نتیجه کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد. بنابراین ما با اعزام های تخصصی و حل مسئله آسیب های اجتماعی نمی توانیم از اعزام های تعمیقی عمومی در طول سال بی نیاز باشیم.

مدیر کل تبلیغ عمومی بر شناخت رسالت مبلغان در امر تبلیغ تأکید کرد و ادامه داد: رسالت اصلی مبلغان گرامی و هدف از اعزام آنان دو چیز است: «گسترش و تعمیق باورهای دینی» و «پیشگیری از ایجاد آسیب های اجتماعی». این دو امر از طریق اعزام مبلغان توانمند آموزش دیده، استمرار اعزام ها و تثبیت مبلغان در منطقه خاص طی چند سال محقق می شود.

حجت الاسلام کمال بر اهمیت اعزام مبلغان تخصصی تأکید کرد و عنوان داشت: مقابله با آسیب های اجتماعی و حل مسئله‌ی مخاطبانِ درگیر با این آسیب ها، از طریق اعزام مبلغان تخصصی مانند: «مشاوران»، «مبلغان متخصص فرق انحرافی»، «مبلغان متخصص قرآنی» و... می باشد. در حقیقت اعزام های تخصصی نقش مکمل اعزام های عمومی را دارد و به اثربخشی بیشتر در امر تبلیغ کمک می کند. در این راستا موضوع توانمندی سازی و آموزش مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی موضوع کلیدی و بسیار جدی می باشد و نقش پر رنگی در جهت رسیدن به این دو هدف ایفا می کند.

وی با بیان فعالیت های صورت گرفته در اداره کل امور تبلیغی  طی سال های اخیر اظهار کرد: در سال های اخیر، در اداره کل امور تبلیغی در همه عرصه های تبلیغ تخصصی اعم از: «تدوین شاخص ها»، «آئین نامه ها»، «شناسایی مبلغان و گروه های متخصص»، «ظرفیت سازی اعزام های تخصصی در سطح کشور»، «شناساندن این ظرفیت ها به متولیان و نهادهای تبلیغی استان ها» و «اعزام مبلغان متخصص به مناطق مختلف» فعالیت های جدی و موثری داشته و زیرساخت های آن را بدرستی انجام داده است که جا دارد از کلیه همکاران خودم در اداره امور ساماندهی مبلغان و نیز اداره اعزام در تحقق این مهم تشکر کنم.

وی ضمن آرزوی توفیق برای همکاران خود در اداره کل تبلیغ تخصصی گفت: باور دارم با تشکیل اداره کل تبلیغ تخصصی این روند سرعت بیشتری خواهد گرفت و با شناسایی نواقص و نقاط ضعف های مسیر طی شده، شاهد رشد و شکوفایی اعزام های تخصصی  خواهیم بود. شعار ما در ابتدای سال ۱۳۹۸ توسعه و شکوفایی اعزام های تخصصی بوده است که امیدواریم این توسعه و شکوفایی به صورت روز افزون محقق شود.