مسیر

تکنیک تخلیه افکار منفی و آزار دهنده (۲)

- تکنیک تخلیه هیجانی مکتوب ، برای درمان و پیشگیری از خودکشی بسیار کارساز می باشد ، چون خودکشی یک عمل هیجانی است که فرد با غلبه هیجانات تصمیم به این عمل می گیرد.

دانلود حجم
دریافت فایل ۹.۶۸ مگابایت