مسیر

تأمّل قبل از شروع هر کاری

- یکی از تکنیک ها که مانند تاخیر انداختن خشم می باشد ، اینگونه است که همیشه قبل از آغاز هرکاری حداقل چند ثانیه توقف شود و بعد از تمرکز و توجه آن کار شروع شود.

دانلود حجم
دریافت فایل ۵.۰۸ مگابایت