دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ /۲۳ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

- بعضی از کلاس های مهارتی در زمینه مشاوره ، بیشتر مهارت آگاهی از اختلالات روانی و راهنمایی برای بهبود و کمتر شدن آن می باشد ، ولی اگر فرد به طور تخصصی می خواهد به درمان اختلالات روانی بوردازد بایستی به کلاس هایی که مهارت درمانی آموخته می شود ، مراجعه کند ؛ هرچند ۷۰ درصد افراد با همین مهارت های ساده ، مشکلاتشان حل می شود و فقط ۳۰ درصد افراد هستند که اختلالاتشان با مهارت درمانی بهبود می یابد.

ارتباط در ایتا