جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ /۱۳ شوال ۱۴۴۱

مسیر

اعتراف اهل سنت به سیدة النساء العالمين بودن حضرت زهرا (۲)

دریافت ویدئو

- افضل الامم ،امت رسول خداست و از طرفی چون فاطمه افضل این امت است ، پس حضرت زهرا افضل و سیده النساء العالمين است ؛ این استدلالی است که ناظرین به این حدیث در کتاب بخاری به آن اقرار داشته اند.