شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ /۱۵ محرم ۱۴۴۴

مسیر

دریافت ویدئو

- در کتاب الهجوم علی بیت فاطمه ، حدیثی از امام کاظم (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است :
«عن الکاظم عن رسول الله الا فاسمعوا من حذر ، الا ان ّفاطمة بابها بابي و بيتها بيتي ، فمن هتكها هتك حجاب الله ؛ فبكا ابوالحسن طويلا و قطع بقية كلامه و قال هتك والله حجاب الله يا أمّة»

نظرات

خیلی عالی بود
ارتباط در ایتا