چهارشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ /۱۹ محرم ۱۴۴۴

مسیر

چهل داستان از امام موسی کاظم

چهل داستان از امام موسی کاظم

فهرست مطالب:
خلاصه حالات نهمین معصوم ، هفتمین اختر امامت؛
ظهور نور هدایت بین مکّه و مدینه؛
در گهواره و مسائل خانوادگی؛
کودکی دردآشنا؛
آفرینش مافوق تصوّر؛
واقعه ای حیرت انگیز در شش سالگی؛
دو جریان بسیار عظیم و خواندنی؛
نجات شخصی سرگردان از اهالی طالقان؛
زنده شدن گاو !؛
نشانه هائی از امامت؛
پرش نان و بلعیدن شیر؛
احتجاج و غلبه بر رقیب؛
مسافر آشنا همراه پاسخ؛
جزای بد گمانی بشوهر؛
النگوی عروس در دریا؛
احضار نامه از کوفه و صندوق مخفی؛
آشنائی به کتابهای آسمانی و هدایت نصرانی؛
جبران خسارت ملخها؛
شناخت دینار گمشده؛
معرفت نجات بخش انسان است؛
در سوگ و عزای هفتمین ستاره ولایت؛
پنج درس آموزنده ارزشمند؛
مدح و مناجات امام هفتم؛
چهل حدیث منتخب گهربار؛
و...

دانلود از کافه بازار

ارتباط در ایتا