سه شنبه ۲۴ تير ۱۳۹۹ /۲۳ ذو القعدة ۱۴۴۱

مسیر

چهار رکن موفقیت

دریافت ویدئو

- دانش ، مهارت ، انگیزه ، استمرار
- انگیزه : آن چیزی است که به انسان انرژی و جهت می دهد.
- دانش : مجموعه اطلاعات که به آن دانایی گویند.