شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ /۲۰ ذو القعدة ۱۴۴۱

مسیر

ابعاد مختلف انسان (۳)

دریافت ویدئو

- بُعد جنسیتی ؛ که این بخش مهم در انسان پذیرش و فهم این جنسیت است.
- بُعد اخلاقی ؛ پذیرش قوانین و ارزش ها.