دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ /۲۳ ربيع الثاني ۱۴۴۳

مسیر

- بُعد جنسیتی ؛ که این بخش مهم در انسان پذیرش و فهم این جنسیت است.
- بُعد اخلاقی ؛ پذیرش قوانین و ارزش ها.

ارتباط در ایتا