مسیر

تفکرات غیر منطقی : شخصی سازی (۲)

دریافت ویدئو

- فردی که همیشه شخصی سازی می کند ، مثلا همیشه خودش را بد شانس می داند و ... راهکار بر طرف کردن نوع تفکر او اینگونه است که برای او بایستی دلایل و شواهدی را بر ضد اعتقاد او آورد و او را به غلط بودن تفکرش قانع و آگاه کرد.
.
دورهتفکرات غیر منطقی : شخصی سازی (۲)