مسیر

تصاویر/ دیدار مبلغان نخبه با آیت الله العظمی نوری همدانی