مسیر

مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی؛
حجت الاسلام یحیی کمال در دیدار با فرمانده بسیج عشایری کشور و جمعی از فرمانده های بسیج استان‌های عشایری و مبلغان فعال در مناطق به بیان اهمیت و ضرورت تبلیغ در این مناطق پرداخت.

به گزارش خبرنگار بلاغ، حجت الاسلام یحیی کمال مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی، در نشست اعزام گروه های تبلیغی به مناطق عشایری که هفته های اخیر در سالن جلسات معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: اعزام مبلغ به مناطق عشایری از سال های گذشته مورد توجه و تاکید دفتر تبلیغات اسلامی بوده است.

حجت الاسلام کمال تبلیغ در مناطق عشایری را یک امر مقدس دانست و افزود: با توجه به اینکه تبلیغ در مناطق عشایری از جهات مختلف جزء اعزام های سخت و دشوار است نیازمند هماهنگی، بستر سازی، تعامل نهادهای منطقه، تجمیع ظرفیت ها و حمایت از مبلغان اعزامی به  این مناطق است.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی مبلغان برای تبلیغ در این مناطق گفت: دفتر تبلیغات اسلامی به منظور آسیب شناسی تبلیغ عشایری، بر طرف نمودن مشکلات تبلیغی و اعزام و حمایت از مبلغان جلسات متعددی را به برخی از نهادهای مرتبط برگزار نموده است.

مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی بیان داشت: تنها با هم افزایی و تجمیع ظرفیت های نهادهای تبلیغی مناطق، شاهد اثر بخشی بیشتر و تحقق تبلیغ تربیت محور خواهیم بود.

گزارش تصویری