سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ /۴ صفر ۱۴۴۲

مسیر

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی:
معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی:خیلی وقت ها به وظیفه اصلی مان که تبلیغ است خوب عمل میکنیم و توجه داریم، اما به اثرات بعد از آن توجهی نمی کنیم. هر مبلغ باید مدام در منطقه تبلیغی اش اثر سنجی کند و آسیب ها را پیدا کند.

به گزارش خبرنگار بلاغ، حجت الاسلام والمسلمین سعید روستا آزاد، معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در جلسه کمیته هدایت تبلیغی استان گیلان، ضمن عرض خیر مقدم به مدیرکل سازمان تبلیغات استان گیلان و هیئت همراه وی و مبلغان و سرگروه های تبلیغی گفت: چیزی که در فعالیت مبلغان و گروه های تبلیغی مشهود می باشد این است که زحمات این افراد خالصانه، دلسوزانه و مستمر است. این دوستان بدون اینکه از امتیاز خاصی بهره مند شوند، و حتی بدون این که دیده شوند، فعالیت های اثرگذاری دارند.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با تأکید بر اهمیت گروه های تبلیغی خاطرنشان کرد: در جلسه ای که مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی با مقام معظم رهبری داشتند، ایشان گروه های تبلیغی را شکل فاخرتری از تبلیغ خواندند و آن را متفاوت از اعزام های فردی دانستند. باید قدر گروه های تبلیغی را بیشتر بدانیم.

وی تعامل بین سرگروه های تبلیغی و نمایندگان طلاب را لازم دانست و عنوان کرد: اگر نمایندگان طلاب از بین سرگروه های تبلیغی انتخاب شوند، قطعا اثرگذاری بیشتری خواهند داشت، زیرا به پشتوانه ی رأی طلاب، اعتبار خوبی بین سایر طلاب و مبلغان دارند. اما اگر این امر مقدور نبود، باید ارتباط و همکاری تنگاتنگی بین سرگروه ها و نمایندگان طلاب برقرار شود.

حجت الاسلام والمسلمین روستا آزاد قیمت هر انسان را به چیزهایی که دوست دارد خواند و تصریح کرد: باید قدر این دغدغه ها و پیگیری های این مبلغان را بدانیم. به فرموده ی امیرالمؤمنین (ع) قیمت و ارزش هر انسانی به اندازه چیزیست که دوست دارد. این مبلغان دوست دارند که دین خدا گسترش پیدا کند و مردم عمل دین مدارانه و موحدانه داشته باشند. این دغدغه ها، دغدغه های اولیاء خدا بوده است.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی تعامل بین این دفتر و سازمان تبلیغات اسلامی را ضروری خواند و گفت: در دیدار مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی با مقام معظم رهبری، ایشان دفتر تبلیغات اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی را دو استوانه خواندند که باید کار را بین هم تقسیم کنند. بخشی از کارها را ما باید بر عهده بگیریم و بخشی را هم سازمان تبلیغات اسلامی بر عهده بگیرد. طوری نباشد که گروه های تبلیغی نسبت به سازمان تبلیغات اسلامی احساس غربت و بیگانگی کنند که اگر این گونه باشد، اثرگذاری شان در امر تبلیغ کاسته خواهد شد. اگر این تعامل سازنده نیز صورت گیرد، می توانیم به یک جریان تبلیغی برسیم.

وی آسیب شناسی تبلیغ را مهم دانست و ادامه داد: خیلی وقت ها به وظیفه اصلی مان که تبلیغ است خوب عمل میکنیم و توجه داریم، اما به اثرات بعد از آن توجهی نمی کنیم. هر مبلغ باید مدام در منطقه تبلیغی اش اثر سنجی کند و آسیب ها را پیدا کند. مقام معظم رهبری هم بر این مسأله تأکید داشتند که این تعداد مبلغ اعزامی باید معلوم باشد چه اثر و حاصلی داشته اند و این جز با اثرسنجی صورت نمی گیرد. در زمینه آسیب شناسی، قسمتی به ما و سازمان تبلیغات اسلامی برمی گردد و قسمتی هم به خود گروه های تبلیغی. اگر مبلغی با طرح و برنامه مشخص وارد منطقه ای می شود اما اثر سنجی نمی کند، معلوم می شود دغدغه ی این کار را نداشته است.

حجت الاسلام والمسلمین روستا آزاد مصونیت بخشی در تبلیغ را ضروری دانست و تأکید کرد: قله ی تبلیغ این است که عده ای را مصون کنیم، طوری که اگر از منطقه رفتید، آن ها دیگر به سمت راه غلط نروند. اما از این بالاتر این است که اگر یک مبلغ مدتی در یک منطقه حاضر شد و بعد آن جا را ترک کرد، عده ای از اهل همان منطقه کار او را ادامه دهند.

معاون فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی اشکالات موجود را زیاد خواند و افزود: قطعا مشکلات موجود بر سر راه تبلیغ بسیار زیاد است. اما نمی توان همه ی این مشکلات را در یک زمان کوتاه حل کرد. باید این مشکلات اولویت بندی شود و بر اساس اولویت، به حل و فصل آن ها پرداخت. تا اولویت های مهم حل نشده، نباید به اولویت های پایین توجه کرد. در این صورت ما به سمت تعالی در تبلیغ پیش می رویم.