يكشنبه ۲۸ شهريور ۱۴۰۰ /۱۱ صفر ۱۴۴۳

مسیر

نرم افزار شیوه های دعوت به نماز

درباره نرم افزار:

اهمیت دعوت به نماز

اصول و قواعد کلی دعوت به نماز

ویژگی های دعوت کنندگان به نماز

گامهای مهم پیش از دعوت

شیوه ها و روش های دعوت به نماز

وظایف نهادها و مسئولان

آسیب ها و موانع دعوت

موضوع نرم افزار: 
پیوستاندازه
Binary Data shibvedavat_1.apk۱۰۲۱.۷۵ کیلوبایت
ارتباط در ایتا