شنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۹ /۱ صفر ۱۴۴۲

مسیر

جلسه هم اندیشی مسئولان عشایری استان قم با مدیران معاونت فرهنگی و تبلیغی