يكشنبه ۲۸ دى ۱۳۹۹ /۳ جمادى الآخر ۱۴۴۲

مسیر

نشست مبلغان نخبه با موضوع عدالت مهدوی در باورهای جامعه دینی امروز