جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ /۱۱ ربيع الثاني ۱۴۴۲

مسیر

مفهوم « امیر بودن » کودک در ۷ سال اول که در روایات به آن تاکید شده به چه معناست؟