جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ /۱۱ ربيع الثاني ۱۴۴۲

مسیر

جلسه هم اندیشی سرگروه های فعال برای تقویت نقش مساجد در موج سوم کرونا