جمعه ۲ مهر ۱۴۰۰ /۱۶ صفر ۱۴۴۳

مسیر

جلسه هم اندیشی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی با معاونت اجتماعی بسیج ناحیه امام حسن(ع) پردیسان

ارتباط در ایتا